Varaston­hallinta­järjestelmä

Kemikaalivarastointi

Olemme rakentaneet KIPin alueelle Suomen ensimmäisen kaupallisen, Tukesin hyväksymän kemikaalien varastointialueen. Alue on tarkoitettu niin raaka-aineiden kuin valmiiden tuotteidenkin säilyttämiseen. Konseptiimme kuuluu varastokenttä, kaksi varastohallia sekä CheSS-varastonhallintajärjestelmä.

Turvallista ja vaivatonta

Kemikaalivarastointikonseptiimme kuuluu kaksi varastohallia, varastokenttä sekä CheSS-varastonhallintajärjestelmä. Meiltä saa tarvittaessa myös varastointiin liittyvät luovutus- ja vastaanottopalvelut.

Konseptimme tarjoaa taattua turvallisuutta, vaivattomuutta ja joustavuutta. Koska viranomaislupamme ovat kunnossa ja alue on jo valmiina, asiakkaidemme ei tarvitse käydä läpi omia lupa- ja rakennuttamisprosessejaan. Varastointialueemme tuo joustavuutta asiakkaan arkeen toimien vaikkapa tuotannon puskurina tai vaihtelujen tasaajana.

Lue lisää kemikaalivarastoista
Lue lisää kemikaalivarastointikentästä
Lue lisää varastonhallintajärjestelmästä

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Vienti- ja tuontiteollisuuden solmukohtaan sijoittuva kemikaalivarastointipalvelumme on tarkoitettu muun muassa KIPin alueen nykyisille ja tuleville tuotanto- ja logistiikkayrityksille, jotka haluavat ulkoistaa varastoinnin.

Palveluitamme voivat hyödyntää myös muualla Suomessa sijaitseva kemianteollisuus, huolintayritykset sekä Kokkolan kautta logistiikkaansa hoitavat yritykset Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa ja Norjassa.

Mikäli yrityksenne tarvitsee turvallista ja vaivatonta kemikaalivarastointia kannattaa ehdottomasti ottaa yhteyttä!

Yhteistyökumppanit

Palvelukonsepti on kehitetty yhteistyössä Kokkolan Sataman ja Kokkolan Suurteollisuusalueen kanssa.

Kumppaneina toimintaa ovat kehittämässä eri viranomaistahoja kuten Tuoteturvallisuuskeskus TUKES, toiminnan harjoittamiseen lupia myöntävä ELY-keskus sekä Pelastuslaitos.

Palveluverkostoon kuuluu myös useita alihankkijoita: varaston logistiikkaoperaattori, turvallisuustoimija SK Protect, Sweco, Kokkolan Teollisuusvesi sekä KIP Service.

Kemikaalivarastohallit

Alueella on olemassa kaksi kiinteille, pakatuille, ei-syttyville kemikaaleille tarkoitettua 4050 m2:n suuruista varastohallia.

Kemikaalivarastointikenttä

Kemikaalikentällä on valmiina 15 allasta säiliökonteille ja umpinaisille irtolastikonteille sekä oma alueensa kaasujen varastointiin. 1,4 hehtaarin kokoisen kentän kokonaiskapasiteetti on 287 konttia (TEU). Alue on varustettu sammutus- ja vuotojenkeruujärjestelmällä sekä vallitilalla. Toimintaamme leimaava joustavuus mahdollistaa kenttäalueen laajentamisen tarvittaessa nopeastikin.

CheSS-varastonhallintajärjestelmä

CheSS-varastonhallintajärjestelmämme on räätälöity kemikaalivarastoalueemme hallinnointia varten ja se huomioi muun muassa viranomaisohjeet ja -vaatimukset.

Vaikka varastonhallintajärjestelmämme tekee toiminnasta läpinäkyvää, on sen sisältämä data luottamuksellista. Esimerkiksi tiedot vaarallisista kuljetuksista ovat saatavilla vain viranomaisille.

Järjestelmämme antaa varastokentän hallinnoijalle ja viranomaisille ajantasaista tietoa varastoalueen kapasiteetista ja varaustilanteesta. Asiakkaamme saavat omat tunnukset, joiden avulla he voivat tehdä varaustiedusteluja sekä tilata varastopaikkoja. Lisäksi järjestelmä antaa sijoitteluohjeita käytönvalvojan laatiman, Tukesin velvoittamia erotteluvaatimuksia noudattavan reaktiomatriisin mukaan.

CheSS-varastonhallintajärjestelmä tarjoaa myös paikkatietoon perustuvan reaaliaikaisen, karttapohjaisen näkymän kontteihin sekä seurantamahdollisuuden asiakkaan omiin tiloihin ja logistiikkaketjun varrelle.

Lisäksi järjestelmä sisältää yritysten käyttöön tarkoitetun ajantasaisen kemikaaliluettelon.