Varaston­hallinta­järjestelmä

Tuotantotila R121 – Innomost Oy:n pilottilaitos

KIP Infra Oy rakentaa parhaillaan Kokkolan suurteollisuusalueelle noin 1 000 m² tuotantotilaa. KIP Infra Oy on solminut vuokrasopimuksen tuotantotilan käytöstä koivua ja metsäteollisuuden sivuvirtoja jalostavan Innomost Oy:n kanssa. Rakennus valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

                                                                                                                                                                                                                       

Kiertotalouden pioneeri Innomost Oy juhlisti pilottilaitoksen harjakaisia Kokkolassa

Koivua ja metsäteollisuuden sivuvirtoja jalostava Innomost Oy:n pilottilaitoksen rakentaminen on edennyt harjakorkeuteen. Tuotantolaitoksen harjakaisia vietettiin eilen keskiviikkona 14.9. Kokkolan Suurteollisuusalueella kutsuvieraiden läsnäollessa. Pilottilaitosta käytetään arvokkaiden koivunkuoriyhdisteiden kierrättämiseen ja jalostamiseen korvaamaan ympäristölle haitallisia raaka-aineita, esimerkiksi mikromuovia ja palmuöljyä, kosmetiikasta lääkkeisiin. Tuotantolaitos valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

Suomalainen kiertotalouden edelläkävijä Innomost Oy vie globaalia kasvusuunnitelmaa seuraavalle tasolle pilottituotantolaitoksen rakentamisen edetessä. Moderni tuotantolaitos rakentuu Kokkolan Suurteollisuusalueelle yhteistyössä KIP Infra Oy:n ja rakennusyhtiö Jake Rakennus Bygg Oy:n kanssa.

Pilottituotantolaitoksen rakennustyöt ovat edenneet aikataulun mukaisesti ja eilen keskiviikkona 14.9. juhlistettiin pilottilaitoksen harjakaisia. Kutsuvieraiden joukossa oli rakennusprojektiin osallistuneiden henkilöiden lisäksi mm. Innomostin hallituksen jäseniä sekä Metsä Spring Oy:n toimitusjohtaja Niklas von Weymarn.

Innomost Oy on kasvuyritys, joka kehittää ja tuottaa suomalaisen metsäteollisuuden sivuvirroista, kuten koivun kuoresta, korkea-arvoisia jalostustuotteita, jotka soveltuvat korvaamaan ympäristölle haitallisia raaka-aineita. Yhtiö on kerännyt 2021 ja 2022 aikana yhteensä 6 miljoonan euron rahoituksen pilottilaitoksen rakentamiseksi ja liiketoiminnan laajentamiseksi globaalille tasolle. Merkittävimmän pääomasijoituksen teki Metsä Spring Oy, joka on osa Metsä Groupia. Yritykseen investoivat myös sijoitusyhtiö Innovestor, Suomen Teollisuudensijoitus Oy (TESI) sekä joukko yksityisiä bisnesenkeleitä. Loput tuli Business FinlandinT&K lainasta ja Keski-Suomen ELY-keskuksen (KESELY) investointituesta.

Moderni, kosmetiikka- ja lääketeollisuuden korkeat laatu- ja turvallisuusstandardit täyttävä ja kestävän kehityksen mukainen tuotantolaitos pyrkii minimoimaan hiilijalanjäljen kaikissa tuotannon vaiheissa hyödyntämällä ympäristöystävällisiä ja innovatiivisia ratkaisuja. Esimerkiksi tuotannosta ylijäävä puuraaka-aine kierrätetään bioenergiaksi tuotantolaitoksen tarpeisiin. Lisäksi tuotannon hukkalämpöä hyödynnetään energiatehokkuuden lisäämiseksi mm. lämmittämällä tuotantorakennuksia. Pilottilaitoksessa hyödynnetään Kokkolan Energian tuottamaa biopohjaista lämpöä ja sähköä.

”Innomostin pilottilaitoksen valmistuminen vahvistaa kemianteollisuuden merkitystä Kokkolan Suurteollisuusalueelle ja tuo uutta osaamista varsinkin kiertotalouden saralta sekä luo synergioita”, sanoo KIP Infra Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Pöykkö.

Rakennusyhtiö Jake Rakennus Bygg Oy:llä on pitkä kokemus ympäristöystävällisistä ja kestävän kehityksen mukaisista rakennushankkeista. ” KIP Infra Oy ja Innomost Oy edustavat juuri sitä kestävää rakentamista ja kehitystä kohti vihreämpää tulevaisuutta, joka on myös Jake Rakennuksen missio ja visio. Innomostin pilottilaitoksen rakentamisprojektissa olemme päässeet hyödyntämään kestävän kehityksen rakentamisen vahvaa tietotaitoamme ja tuomaan uutta osaamista ympäristöystävällisten rakennusratkaisujen osalta. ”tiivistää Jake Rakennus Bygg Oy:n toimitusjohtaja Johan Asplund.

Tuotantolaitos pystyy prosessoimaan jopa miljoona kiloa koivunkuorta vuodessa, ja jatkojalostamaan 100 000 kiloa koivunkuorijauheita ja 10 000 kiloa uutteita. ”Nykyinen koivusta peräisin olevien biohajoavien ja kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden valikoimamme on kuitenkin vain alkua yrityksemme innovaatiopotentiaalille ja kasvumahdollisuuksille globaaleilla markkinoilla”, sanoo Innomostin toimitusjohtaja Sami Selkälä.

Pilottilaitos valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Innomostin nykyinen tuotevalikoima koostuu koivuhiilijauheesta, koivun kuorijauheesta, betuliinista, suberiinista ja atsealiinihaposta. Tuotteet soveltuvat tuotantoon suuressa mittakaavassa, jolloin pystytään vastaamaan suurten, globaalien asiakkaiden kysyntään.