Varaston­hallinta­järjestelmä

Toimitilaratkaisut

Vuokraamme Kokkolan Eteläisellä Suurteollisuusalueella tontteja ja toimitiloja sekä tarvittaessa rakennutamme asiakkaan tarvitsemat tilat.

Omistamme suurteollisuusalueella 19 rakennusta, joita vuokraamme ja kehitämme. Rakennuskanta koostuu eri tyyppisistä teollisuuden palvelutoimintoja tukevista toimitiloista, jotka soveltuvat muun muassa toimistokäyttöön, liiketiloiksi, varastointiin, sosiaalitiloiksi, ravintolatoimintaan sekä huolto- ja korjaamotiloiksi. Rakennusten yhteispinta-ala on noin 40 000 m².

Rakennutamme myös uusia tiloja sekä saneeraamme olemassa olevia alueen nykyisten ja alueelle tulevien toimijoiden tarpeisiin. Suunnitteluvaiheessa asiakas voi määrittää toiminnalliset tarpeensa ja haluamansa tilaominaisuudet, joiden pohjalta me hoidamme suunnittelun ohjauksen. Toteutusvaiheessa rakennutamme tilat, jotka niiden valmistuttua vuokraamme asiakkaalle. Asiakkaan edustajat osallistuvat sekä suunnittelu- että työmaakokouksiin joten he voivat siten vaikuttaa hankkeen eri vaiheessa tehtyihin ratkaisuihin.

Omistamme ja vuokraamme lisäksi kolme toimistokiinteistöä; Kokkolan iParkin, Yritystalo Evaldin ja Kokkolan Port Towerin, sekä teollisuuskiinteistön Kälviän Yritystilat. Rakennusten yhteispinta-ala on noin 18 000 m2.

Käynnissä olevia investointihankkeitamme ovat:

Vapaana olevat tilat:

Lisätiedot yllä olevista tiloista: Pia Kinnunen, toimitilajohtaja, 044-780 9099, pia.kinnunen@kipinfra.fi

Lisätiedot yllä olevasta tilasta: Jaakko Pöykkö, toimitusjohtaja, 050-564 9570, jaakko.poykko@kipinfra.fi TAI Kristian Vähähyyppä, kiinteistöpäällikkö, 050-558 7707, kristian.vahahyyppa@kipinfra.fi

KIP Center

Elokuussa 2021 Kokkola Industrial Parkin alueelle valmistui uusi, moderni KIP Center. Uudet toimitilat sijaitsevat eteläisen teollisuusalueen ytimessä, arkkitehti Aarne Ervin (1910–1977) suunnitteleman, suojellun rakennuksen jatkeena.

Tuotantotila

Kerhotalossa on vapaana liiketilaa sekä toimistoksi sopiva tila.

Laboratorio

Muuttovalmiit laboratoriotilat Kokkolan suurteollisuusalueella.