Varaston­hallinta­järjestelmä

Toimitilaratkaisut

Vuokraamme Kokkolan Eteläisellä Suurteollisuusalueella tontteja ja toimitiloja sekä tarvittaessa rakennutamme asiakkaan tarvitsemat tilat.

Omistamme alueella 16 rakennusta, joita vuokraamme ja kehitämme. Rakennuskanta koostuu eri tyyppisistä teollisuuden palvelutoimintoja tukevista toimitiloista, jotka soveltuvat muun muassa toimistokäyttöön, liiketiloiksi, varastointiin, sosiaalitiloiksi, ravintolatoimintaan sekä huolto- ja korjaamotiloiksi. Rakennusten yhteispinta-ala on noin 20 000 m²

Rakennutamme myös uusia tiloja sekä saneeraamme olemassa olevia alueen nykyisten ja alueelle tulevien toimijoiden tarpeisiin. Suunnitteluvaiheessa asiakas voi määrittää toiminnalliset tarpeensa ja haluamansa tilaominaisuudet, joiden pohjalta me hoidamme suunnittelun ohjauksen. Toteutusvaiheessa rakennutamme tilat, jotka niiden valmistuttua vuokraamme asiakkaalle. Asiakkaan edustajat osallistuvat sekä suunnittelu- että työmaakokouksiin joten he voivat siten vaikuttaa hankkeen eri vaiheessa tehtyihin ratkaisuihin.

Käynnissä olevia investointihankkeitamme ovat:

Vapaana olevat tilat:

KIP Center

Elokuussa 2021 Kokkola Industrial Parkin alueelle valmistui uusi, moderni KIP Center. Uudet toimitilat sijaitsevat eteläisen teollisuusalueen ytimessä, arkkitehti Aarne Ervin (1910–1977) suunnitteleman, suojellun rakennuksen jatkeena.

Tuotantotila

Kerhotalossa on vapaana liiketilaa sekä toimistoksi sopiva tila.

Laboratorio

Muuttovalmiit laboratoriotilat Kokkolan suurteollisuusalueella.